Ürün Belgelendirme

Ürün Belgelendirme

G Belgesi, ülkemizde “CE İşaretine tabi olmayan” Yapı Malzemelerinin piyasaya arzında zorunlu olan bir belgedir. Yapı Malzemelerinin, ulusal teknik şartnamelere uygun olarak üretildiğinin, uygunluk teyit sistemlerinden ilgili olanına göre değerlendirilerek, ilgili yönetmeliğin bütün hükümlerini karşıladığını ifade etmek üzere malzemeye, malzemeye iliştirilecek etiket üzerine, ambalaja veya ilgili ticari dokümanlara iliştirilerek kullanılır.Ürünün G İşareti ile beyan edilecek performans değerleri, tabi olduğu ulusal standarda (veya standardın bulunmaması durumunda ise bir ulusal teknik onaya) göre uygunluğu değerlendirilerek teyit edilir. iso-9001-devami

agrega-ce-belgesi-kAgrega CE Belgesi, Taş Kırma ve Eleme Tesisleri üretikleri Agregalar için en çok kullanılan Ts 706 en 12620 Beton Agregaları ve TS 13043 Yol Agregaları kapsamında CE Belgelendirmesi zorunludur. Yapı Malzemelerinin CE Belgelendirmesi için yapılacak altyapı, sistem, dokümantasyon, testler ve kalite kayıtları bazında gerekli hazırlıkların tamamlanmasını takiben işletmede gerçekleştirilecek üretim kontrol sistemi ve numune denetimlerinin Bakanlık onaylı, TÜRKAK tan akredite belgelendirme kuruluşları tarafından yapılması şarttır. iso-9001-devami

parke-bordur-ce-belgesi-kParke Bordür Kalite Belgesi; Türk standartları Kapsamında Belgelendirilmesi yapılması gereken Yapı Malzemelerine tabi geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir. Beton parke taşları ve dekoratif taşlar asfalt ve kaplama malzemelerinden oldukça uzun ömürlüdür. Bu sayede malzemenin ömrüne ve görüntüsüne en çok zarar veren tuzlar ve kimyasal maddelerin zararlı etkileri en aza inmektedir. Şekil ve renk seçenekleri ile estetik yönünden diğer alternatif kaplama malzemelerine oranla üstünlük sağlamaktadır. Uzun yıllar dünya geneli ülkelerinde yaygın olarak kullanılan beton parke taşları son dönemde ülkemizde en çok tercih edilen yer döşemesi ekipmanı olarak inşaat sektöründe yer almaktadır. iso-9001-devami

bims-ce-belgesi-kBims CE İŞARETİ NEDİR? CE İşareti, Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bir kısım Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan ürünlerle ilgili olup, ürünlerin AB’nin ilgili direktiflerindeki temel gereklere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir. Ürün üzerinde “CE” veya buna paralel olarak geliştirilen “G” işaretinin mevcut olmasının o ürünün yapının herhangi bir bileşeninde doğrudan kullanılabileceği anlamına gelmez iso-9001-devami

mermer-ce-belgesi-kMermer CE belgelendirme 1 ocak 2007 tarihinde 89/16/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında tüm firmaların ürünü piyasaya arz etmesi için zorunlu belgeler arasına girdi. Ülkemizin tüm mermer üreten şirketleri, buna blok mermeri kesen ve şekillendiren kuruluşlar da dahil oluyor., bu yönetmelikle birlikte ilgili standartlar çerçevesinde, ürettiği ve ticaretini yaptığı mermerlere CE işaretlemesi uygulamasını uygulamakla yükümlü hale geldi. Ürettiğiniz mermer ürünlere  belgelendirme işaretlemesi alabilmeniz için öncelikle kuruluşunuzun ürünlerine bir takım testler uygulanıyor, ürettiğiniz mermerlerin özellikleri tanımlanarak firma beyanları elde ediliyor. iso-9001-devami

ce-belgesi-kYapı Malzemeleri Ürün Belgelendirme, örneğin betonda kalite standardları ve ortak dünya ilkelerine uyularak üretim yapılıdğını gösterir. Bu sayede üretilen ürünler hem dayanıklı hem de kaliteli ürünlerdir. Bu ürünler tüm Avrupa ülkelerinde satılır. Bu ürünlerin dümya pazarında yerü çok büyüktür. Ce belgesi bir kalite kanıtı niteliğinde belgedir. Bu belgenin varlığı üretici firmanın üretim şartları içerisinde ne kadar dikkatli ve ölütlü davrandığının bir göstergesidir. Bu CE Belgesi temel bir belgedir.Aynı zamanda bu belge açıklayıcı bir belgedir. Eğer ki firmalar bu ortak standartlardan faydalanmazsa müşteri potansiyelleri ve memnuniyeleri çok azalır. iso-9001-devami

tse-belgesi-kTSE Belgesi, Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardlarına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSE markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir. TSE Belgesinin Yararları Nelerdir? Maliyette düşüş- ticarette artış, Pazara ulaşmada kolaylık, Pazarda hız, Tüketici nezdinde güven, Güvenli ürünün garantisi, Kamu ve özel sektör ihalelerinde avantaj, iso-9001-devami

tse-hyb-belgesi-kTSE-HYB Belgesi, Hizmet üreten sektörlerde, işyerleri, kurum veya kuruluşların verdiği hizmetlerin yeterliliğinin, ilgili Türk Standardına ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren ve akt edilen sözleşme ile kullanılabilen geçerliliği 1 yıl olan belgedir. Bu belge tüketiciye verilecek hizmetlerin ve çeşitli işyerlerinin mevzuata uygunluğunu, imkan ve kabiliyetlerinin yeterliliğini gösterir. Bazı sektörlerde hizmet veren kuruluşlar için ihale şartlarından birisi yerine getirilmiş olur. İşyerlerinde bulunan tüm teçhizat sigorta kapsamına alınır, Müşterinin servis hizmeti için bıraktığı tüm cihazlar sigorta kapsamındadır, Belgede yazılı hizmet için belgeli kuruluşun alt yapısının tam olduğunu garanti eder, iso-9001-devami

tsek-belgesi-kTSEK Kalite Uygunluk Belgesi; Türk Standardları bulunmayan konularda İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili uluslararası standardlar, benzeri Türk Standardları, diğer ülkelerin milli standardları, teknik litaratür esas alınarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirten ve aktedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSEK Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir. iso-9001-devami

Paylaş:
TOP