Mermer CE Belgesi

mermer-ce-belgesi-banner

mermer-ce-standartlarMermer, metomorfizma olayı sonucunda kalker ve dolomitik kalkerlerin yeniden kristalleşmesiyle meydana gelmiş bileşimdir. Bileşimlerinin %90-98'i CaCO3'ten (Kalsiyum karbonat) oluşmaktadır. Düşük oranda MgCO3 (Magnezyum karbonat) içermektedir. CaCO3 kristallerinden oluşan mermerlerde esas mineral “Kalsit” tir. Aynı zamanda az miktarda silis, silika, feldspat, demiroksit, mika, fluorin ve organik maddeler bulunabilir. Renkleri genellikle beyaz ve grimsidir. Fakat yabancı maddeler nedeniyle sarı, pembe, kırmızı, mavimtırak, esmerimsi ve siyah gibi renklerde de olabilirler. Mikroskop altında incelendiğinde, birbirine iyice kenetlenmiş "Kalsit Kristalleri"nden oluştuğu görülür.

mermer-ce-belgeMermer CE belgelendirme 1 ocak 2007 tarihinde 89/16/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında tüm firmaların ürünü piyasaya arz etmesi için zorunlu belgeler arasına girdi. Ülkemizin tüm mermer üreten şirketleri, buna blok mermeri kesen ve şekillendiren kuruluşlar da dahil oluyor., bu yönetmelikle birlikte ilgili standartlar çerçevesinde, ürettiği ve ticaretini yaptığı mermerlere CE işaretlemesi uygulamasını uygulamakla yükümlü hale geldi.

Ürettiğiniz mermer ürünlere  belgelendirme işaretlemesi alabilmeniz için öncelikle kuruluşunuzun ürünlerine bir takım testler uygulanıyor, ürettiğiniz mermerlerin özellikleri tanımlanarak firma beyanları elde ediliyor. Firmanızda Fabrika Üretim Kontrol Sistemi ( FÜKS )’nin kurulması ve uygulanması gerekiyor.Ayrıca tüm teknik dosyaların hazırlanması ve uygunluk beyanının yapılması ile birlikte kuruluşunuz CE işaretini kullanmaya başlayabiliyor.

Mermer İçin CE İşareti ce-etiketi-2015Mermerde CE (Conformity Europeen) İşareti Çalışmaları aşağıdaki gibi olacaktır.

• Tip Testlerinin yapılması,
• Mermer özelliklerinin tanımlanması,
• Fabrika Üretim Kontrol Sistemi (FÜKS)nin kurulması ve uygulanması,
• Teknik dosyanın hazırlanması,
• Uygunluk beyanının yapılması ve
• CE işaretinin kullanılması

anlamına gelmektedir.

• Tüm Mermer üreticileri mermerler için CE işaretlemesi yapmak zorundadır.
• Mermeri fabrikalardan alan, işleyen ve yaşam alanlarına monte eden atölyeler CE işaretlemesi yapılmış mermerleri kullanmak zorundadır.

mermer-deneyleriMermer için Gerekli Test ve Deneyler

• Mermer fabrikaları, ürettikleri mermerlerin fiziksel, kimyasal ve görsel özelliklerini mermerlerin kullanım yerlerine ve ilgili standardın şartlarına göre belirlemekle mükelleftir.
• Bu özellikler “tip testleri” ile belirlenir.
• Tip testleri yapılarak, ürün performansı, teknik dokümanlarda açıklanan özellikler ile karşılaştırılır.
• Tip testlerinin yapılması için ilgili mermerin özelliğini yansıtan örnekler alınmalıdır.
• Tip testleri, standardın şartlarına, mermere uygulanan işleme ve mermerin durumuna uygun bir laboratuarda yapılmalıdır.

Hangi mermerler için test yapımalıdır?
• Bir fabrika, ürettiği her mermer çeşidi için ayrı test yaptırmalıdır.
• Aynı çeşit mermerin bir bölümü, bazı nedenlerden dolayı farklı özellik gösteriyor ise ayrı test yaptırılmalıdır.
• Aynı çeşit mermer kimyasal işlemlerden geçiriliyor ise ayrı test yapılması gerekmektedir.

mermer-ce-efyonkarahisarMermer Fabrika Üretim Kontrol Sistemi (FÜKS) nedir?

• Kalitenin sürekliliğini sağlamaya yönelik, fabrikada yapılan mermer üretiminin kontrol altında tutulması için hazırlanan bir sistemdir.
• Fabrika Üretim Kontrol Sisteminin (FÜKS) kurulması ve yürüyor hale gelmesi işlemi ciddi bir iştir ve zaman alır. Bunun için emek verilmelidir.
• Fabrika Üretim Kontrol Sistemi (FÜKS) üretim ile ilgili görevleri, sorumlulukları, talimatları, prosedürleri ve kontrol planlarını içerir.
• Fabrika Üretim Kontrol Sistemi (FÜKS) hazırlandıktan sonra çalışanlara anlatılır ve uygulamaya alınır.
• Fabrika Üretim Kontrol Sistemi (FÜKS) sürekli uygulanmalıdır.

Mermer Teknik Dosya mermer-belgesiMermerin, şartlara uygun olarak üretildiğini gösteren rapor ve belgelerin bulunduğu ve ürünün tasarımı, üretimi ve/veya çalışması ile ilgili bilgileri içeren dosyadır. Bu dosya aşağıdaki belgeleri içerir

• Ürüne ait genel tanımlama,
• Tasarıma ait çizimler,
• Ürün/üretim prosedürüne ilişkin bilgiler,
• Ürüne ait teknik şartnamelerin listesi ve/veya ilgili direktif şartname listesi,
• Ürünün ilgili direktifte öngörülen temel gerekleri karşılaması için gerekli olan kalite faktör değerleri,
• Ürünün test belge ve raporları ve muayeneleri,
• Başlangıç tip testi sonuç raporları,
• Varsa kalite yönetim sistemi belgesi ve/veya fabrika üretim kontrolü dokümantasyonu (Mevcut bir kalite yönetim sistemi, fabrika üretim kontrolünün tüm gerekliliklerini karşılamaktadır.)
• Uygunluk beyanı

mermer-ce-uygunlukUygunluk Beyanı nedir?

• Uygunluk beyanı, mermer üreticisinin ürettiği ve piyasaya sunduğu mermerlerin özelliklerinin ürün üzerine iliştirilen özelliklere ve ilgili şartlara uygun olduğunun beyan edilmesidir.
• Üretimin fabrika üretim kontrol sistemine (FÜKS) göre yapıldığının beyan edilmesidir.
• Uygunluk beyanında mermer üreticisinin beyan ettiği özelliklerinin doğru olmasını ve
• Ürünün ilgili şartlara uygun olmasını.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ne istiyor?
• Mermer üreticilerinin kurumsallaşarak verimliliklerini ve rekabet güçlerini artırmasını,
• Mermer üreticilerinin Avrupa’da engeller ile karşılaşmamasını ve
• Mermer üreticilerinin CE ile ilgili şartlara uymasını bekliyor.

Piyasa gözetimi ve denetimi nedir?
• Mermer üreticilerinin CE ile ilgili şartları karşılayıp karşılamadıklarının gözetlenmesi ve denetlenmesidir.
• Piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinde ele geçen her türlü bilgi kullanılır. Bu bilgilerin kaynağı tüketicilerden, kullanıcılardan, rakip firmalardan, sivil toplum örgütlerinden ve kamu kuruluşlarından gelen şikayetler, ihbarlar vb. olabilir.

mermer-ce-uygunluk-beyanı_1Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CE İşareti) Kapsamındaki Standardlar :

EN 1341 Doğal Taştan Kaplama Plakları (Dış Mekan)
EN 1342 Doğal Taştan Kaldırım taşı (Dış mekan)
EN 1343 Doğal Taştan Bordür (Dış Mekan)
EN 1469 Bina İç ve Dış Duvar ve Tavan kaplaması
EN 12057 Bina İç ve Dış Döşeme ve Merdiven kaplaması
EN 12058 Bina İç ve Dış Döşeme ve Merdiven kaplaması

Mermer Ürün belgelendirme işlemleri için Gerekli Evraklar
iso-icin-istenen-evraklar- Fabrika Üretim Kontrol Sistemi (FÜK)
- Kullanılan Agrega Analiz Raporları
- Çimento Analiz Raporları
- Katkı kullanılıyor İse Katkı Analiz Raporları
- TS 2824 en 1338 Deneylerini yapabilecek firma bünyesinde kurulu labaratuar
- Laboratuar Cihazlarına kalibrasyon yapılması
- Kullanılan Suyun analiz Raporu
- Renkli ürün yapılıyor ise Kullanılan boyanın analiz raporu
- Ticaret Sicil Gazetesi
- İmza Sirküsü
- Vergi Levhası
- Oda Kayıt Belgesi
- Fabrikanın Adresini beyan edebileceğiniz resmi belge
Yukarda geçen evraklar firmanız tarafından tedarik edilmesi halinde denetim tarihi planlanarak firmanız da aşama1 denetimi icra edilir. Aşama 1 denetiminde görülen eksikler yapılacak olan ikinci denetimde düzeltici faaliyet olarak kapatılması gerekmektedir. Laboratuarda yapılan ve dış laboratuara gönderilecek deneyler sonucunda belgelendirme işlemleriniz tamamlanır.
Alınan belge bir yıl geçerli olup bu işlemler her yıl tekrar edilerek Belgenin ara denetimleri yapılır ve belge süresi bir yıl daha uzatılmış olur. Ürünlerde yapılan tasarım boyut değişikliklerinde tekrar denetim yapılarak belgenin revize edilmesi sağlanır.

Belge Geçerlilik Süresi

iso-kum-saatiBütün belgelendirme kuruluşları akreditasyon Kuralları gereği Mermer CE Belgesi 1 yıllığına verilmektedir.

Belge süresi biten firmalar süre bitiminden en az 1 ay önce denetim talep ederek işlemler tekrardan yapılır. Yıllık Yapılması gereken kalibrasyon ve analizler tekrardan dosyalanarak numune alınır. Yapılan Denetimlerde uygunsuzluk çıkmaması halinde belgelendirme işlemleri tamamlanır.

 

rota-biz-sizi-arayalimSadece 2 Dakikanızı Ayırarak Online Başvuru Yapabilirsiniz

Firma Bilgilerinizi ve İletişim bilgilerinizi yazın müşteri temsilcilerimiz sizi arasın.

 

 

TOP