TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

Hizmet üreten sektörlerde, işyerleri, kurum veya kuruluşların verdiği hizmetlerin yeterliliğinin, ilgili Türk Standardına ve/veya Türk Standartları tse-hyb-65485154Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren ve akt edilen sözleşme ile kullanılabilen geçerliliği 1 yıl olan belgedir. Bu belge tüketiciye verilecek hizmetlerin ve çeşitli işyerlerinin mevzuata uygunluğunu, imkan ve kabiliyetlerinin yeterliliğini gösterir.
HİZMET YETERLİLİK BELGESİNİ KİMLER ALABİLİR?
   4077 sayılı Tüketicinin Ve Rekabetin Korunması Kanununa göre garanti kapsamına giren ürünleri imal ve ithal eden kuruluşlar;
    Beyaz eşya servisleri, otomobil servisleri, bilgisayar, elektronik eşya servisleri vb.
    İhale ile kamu hizmetlerini yapan ve yapmaya talip olan kuruluşlar;
   Yemek , temizlik, güvenlik, peyzaj, çamaşır yıkama, ilaçlama vb. hizmeti veren kuruluşlar
   Güvenlik riski taşıması nedeniyle yasal zorunluluğu olan kuruluşlar
   Lpg-cng ikmal ve dönüşüm istasyonları vb.
   Sektöründe kendi hizmet kalitesini müşterilerine karşı garanti ve ispat etmek isteyen kuruluşlar
   Fırın, lokanta, fotoğraf stüdyoları vb.
tse-hyb-415465HİZMET YETERLİLİK BELGESİNİN YARARLARI NELERDİR?
   Bazı sektörlerde hizmet veren kuruluşlar için ihale şartlarından birisi yerine getirilmiş olur.
   İşyerlerinde bulunan tüm teçhizat sigorta kapsamına alınır,
   Müşterinin servis hizmeti için bıraktığı tüm cihazlar sigorta kapsamındadır,
   Belgede yazılı hizmet için belgeli kuruluşun alt yapısının tam olduğunu garanti eder,
   Hizmetin belirli bir süre içerisinde ve belirli kurallara uygun olarak verilmesini sağlar,
   Verilen hizmet geriye dönük olarak izlenebilir,
   Verilen hizmetin kalitesi artar,
   Hizmet alan müşterinin haklarının korunmasını sağlar,
   Müşteri fiyat yönünden korunur
   Müşteri memnuniyetinin artmasını sağlar,
   Hizmet veren kuruluşun müşteri sayısının artmasını sağlar,
   Ürün ile ilgili satış sonrası hizmetlerin güvenle yürütülmesini sağlar,
HİZMET YERİ YETERLİLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
 1- İmza sirküleri (Noter Tasdikli)
 2- Bağlı olduğu; Oda, Denek, Kooperatif vb. Oda kayıt belgesinin onaylı sureti. (Hizmet verdiği ile ait)
3- İşyeri izin belgesi veya bağlı olduğu vergi dairesi kaydı. Vergi levhası ile elektrik, su, telefon abonelikleriyle  ilgili belgelerden birinin sureti.
 4- Avans dekontu. (İnceleme ve maktu belge masraflarına mahsuben)
Paylaş:
TOP