Mermer CE Belgelendirme

Mermer, metomorfizma olayı sonucunda kalker ve dolomitik kalkerlerin yeniden kristalleşmesiyle meydana gelmiş bileşimdir. Bileşimlerinin %90-98’i CaCO3’ten (Kalsiyum karbonat) oluşmaktadır. Düşük oranda MgCO3 (Magnezyum karbonat) içermektedir. CaCO3 kristallerinden oluşan mermerlerde esas mineral “Kalsit” tir. Aynı zamanda az miktarda silis, silika, feldspat, demiroksit, mika, fluorin ve organik maddeler bulunabilir. Renkleri genellikle beyaz ve grimsidir. Fakat yabancı maddeler nedeniyle sarı, pembe, kırmızı, mavimtırak, esmerimsi ve siyah gibi renklerde de olabilirler. Mikroskop altında incelendiğinde, birbirine iyice kenetlenmiş “Kalsit Kristalleri”nden oluştuğu görülür.

mermer-ce-belgeMermer CE belgelendirme 1 ocak 2007 tarihinde 89/16/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında tüm firmaların ürünü piyasaya arz etmesi için zorunlu belgeler arasına girdi. Ülkemizin tüm mermer üreten şirketleri, buna blok mermeri kesen ve şekillendiren kuruluşlar da dahil oluyor., bu yönetmelikle birlikte ilgili standartlar çerçevesinde, ürettiği ve ticaretini yaptığı mermerlere CE işaretlemesi uygulamasını uygulamakla yükümlü hale geldi.

Ürettiğiniz mermer ürünlere  belgelendirme işaretlemesi alabilmeniz için öncelikle kuruluşunuzun ürünlerine bir takım testler uygulanıyor, ürettiğiniz mermerlerin özellikleri tanımlanarak firma beyanları elde ediliyor. Firmanızda Fabrika Üretim Kontrol Sistemi ( FÜKS )’nin kurulması ve uygulanması gerekiyor.Ayrıca tüm teknik dosyaların hazırlanması ve uygunluk beyanının yapılması ile birlikte kuruluşunuz CE işaretini kullanmaya başlayabiliyor.

Mermer İçin CE İşareti ce-etiketi-2015Mermerde CE (Conformity Europeen) İşareti Çalışmaları aşağıdaki gibi olacaktır.

• Tip Testlerinin yapılması,
• Mermer özelliklerinin tanımlanması,
• Fabrika Üretim Kontrol Sistemi (FÜKS)nin kurulması ve uygulanması,
• Teknik dosyanın hazırlanması,
• Uygunluk beyanının yapılması ve
• CE işaretinin kullanılması

anlamına gelmektedir.

• Tüm Mermer üreticileri mermerler için CE işaretlemesi yapmak zorundadır.
• Mermeri fabrikalardan alan, işleyen ve yaşam alanlarına monte eden atölyeler CE işaretlemesi yapılmış mermerleri kullanmak zorundadır.

mermer-deneyleriMermer için Gerekli Test ve Deneyler

• Mermer fabrikaları, ürettikleri mermerlerin fiziksel, kimyasal ve görsel özelliklerini mermerlerin kullanım yerlerine ve ilgili standardın şartlarına göre belirlemekle mükelleftir.
• Bu özellikler “tip testleri” ile belirlenir.
• Tip testleri yapılarak, ürün performansı, teknik dokümanlarda açıklanan özellikler ile karşılaştırılır.
• Tip testlerinin yapılması için ilgili mermerin özelliğini yansıtan örnekler alınmalıdır.
• Tip testleri, standardın şartlarına, mermere uygulanan işleme ve mermerin durumuna uygun bir laboratuarda yapılmalıdır.

Hangi mermerler için test yapımalıdır?
• Bir fabrika, ürettiği her mermer çeşidi için ayrı test yaptırmalıdır.
• Aynı çeşit mermerin bir bölümü, bazı nedenlerden dolayı farklı özellik gösteriyor ise ayrı test yaptırılmalıdır.
• Aynı çeşit mermer kimyasal işlemlerden geçiriliyor ise ayrı test yapılması gerekmektedir.

mermer-ce-efyonkarahisarMermer Fabrika Üretim Kontrol Sistemi (FÜKS) nedir?

• Kalitenin sürekliliğini sağlamaya yönelik, fabrikada yapılan mermer üretiminin kontrol altında tutulması için hazırlanan bir sistemdir.
• Fabrika Üretim Kontrol Sisteminin (FÜKS) kurulması ve yürüyor hale gelmesi işlemi ciddi bir iştir ve zaman alır. Bunun için emek verilmelidir.
• Fabrika Üretim Kontrol Sistemi (FÜKS) üretim ile ilgili görevleri, sorumlulukları, talimatları, prosedürleri ve kontrol planlarını içerir.
• Fabrika Üretim Kontrol Sistemi (FÜKS) hazırlandıktan sonra çalışanlara anlatılır ve uygulamaya alınır.
• Fabrika Üretim Kontrol Sistemi (FÜKS) sürekli uygulanmalıdır.

Mermer Teknik Dosya mermer-belgesiMermerin, şartlara uygun olarak üretildiğini gösteren rapor ve belgelerin bulunduğu ve ürünün tasarımı, üretimi ve/veya çalışması ile ilgili bilgileri içeren dosyadır. Bu dosya aşağıdaki belgeleri içerir

Paylaş:
TOP