ISO 14001 in Faydaları

Ulusal ve/veya uluslararası şartlara uyma
Çevre etki değerlendirme ve kontrolü
Rekabette avantaj sağlaması
Pazar payının artırılması
Kaynakların etkin kullanılması ile giderlerin azaltılması ve verimliliğin artırılması
Acil durumlara (deprem,yangın, sel vb. gibi) ve kazalara karşı hazırlıkların yapılması,
Kaza vb. olayların azaltılmasını sağlamak

 

Firmanın Ticaret sicil gazetesi, İmza Sirküsü, Vergi Levhası, Oda Kaydı veya Faaliyet Belgesi, SSK Çalışan Hizmet Dökümüevraklarını tarafımıza ulaştırması halinde yapılacak olan başvuruya istinaden Firma için Aşama 1 Tarihi belirlenir.

Yapılacak olan Aşama1 Denetimine istinaden, denetim de ortaya çıkan eksiklikler ve firma bünyesinde yapılması gerekenler düzeltici faaliyet olarak firmaya beyan edilir.

firmanın eksiklerini tamamlaması ve hazır hale gelmesinden sonra yapılacak olan ISO Denetiminden sonra firmada uygunsuzluk bulunmaması halinde Belgelendirme İşlemleri tamamlanır

ISO Belgelendirmenin Firmalara ve Organizasyonlara Sağladığı faydalar arasında başlıca sayabileceklerimiz Şunlardır,

– Kuruluşa Kalite, Toplam Kalite anlayışlarını ve olgularını sağlamak,isonun-faydalari
– Satış Oranlarını ve Pazar Paylarını Arttırmayı Hedeflemek,
– İdari Yönetim Kısmının etkinliğini arttırmak,
– Uygunsuz Ürün/Hizmet oranlarını düşürerek, ürün/hizmet maliyetlerini Azaltmak,
– Çalışan Personele Görev Yetki ve Sorumluluk Bilinci kazandırılması,
– Kuruluş İçi organizasyon şeması ve Saha Planlaması yapılması,
– Yapılan tüm faaliyetlerde izleme ve değerlendirme olanağı sağlanması,
– Müşteri memnuniyetlerini arttırarak, Müşteri ilişkilerinin pozitif yönde artması,
– Dökümantasyon ve Sistematikleşme,
– Etkinlik ve üretkenlik artışı

Paylaş:
TOP