ISO 14001 İçin İstenen Evraklar

ISO 14001 İçin İstenen Evraklar

ISO belgesi almak için firmanın belirlemiş olduğu bir kalite yönetim sistemi olması gerekmektedir. Bu kalite yönetim sisteminde Formlar, dökümanlar, prosedürler, talimatlar, kalite el kitabı gibi dökümanyasyon sisteminin olması ve bu sistemin reel olarak kullanılması gerekmektedir.

ISO 14001 İçin İstenen Evraklar

-ISO belgesi için istenen evraklar;

-Ticaret sicil gazetesi

-İmza Sirküsü

-Vergi Levhası

-Oda Kaydı veya Faaliyet Belgesi

-SSK Çalışan Hizmet Dökümü

evrakları istenmektedir.

İnsanın içinde bulunduğu ve birlikte yaşadığı bu çevrenin, gelişen teknoloji ve sanayi sonucunda giderek yok olduğu göz ardı edilemez bir gerçektir. Artan dünya nüfusu, teknolojinin baş döndürücü gelişim ve ilerleme hızı, yaşam alanlarındaki daralma, doğal çevrenin tahribatı, gürültü, hatalı uygulamalar, bilgi eksikliği ve eklenebilecek birçok nedenle çevre kirliliği, son yıllarda insan yaşamını ve yaşam kalitesini tehdit eden en önemli sorunlardan birisidir.

ISO Belgelendirmenin Firmalara ve Organizasyonlara Sağladığı faydalar arasında başlıca sayabileceklerimiz Şunlardır,

– Kuruluşa Kalite, Toplam Kalite anlayışlarını ve olgularını sağlamak,isonun-faydalari
– Satış Oranlarını ve Pazar Paylarını Arttırmayı Hedeflemek,
– İdari Yönetim Kısmının etkinliğini arttırmak,
– Uygunsuz Ürün/Hizmet oranlarını düşürerek, ürün/hizmet maliyetlerini Azaltmak,
– Çalışan Personele Görev Yetki ve Sorumluluk Bilinci kazandırılması,
– Kuruluş İçi organizasyon şeması ve Saha Planlaması yapılması,
– Yapılan tüm faaliyetlerde izleme ve değerlendirme olanağı sağlanması,
– Müşteri memnuniyetlerini arttırarak, Müşteri ilişkilerinin pozitif yönde artması,
– Dökümantasyon ve Sistematikleşme,
– Etkinlik ve üretkenlik artışı

Paylaş:
TOP